Peygamber Efendimiz’in kadınlara karşı davranışı

Peygamber Efendimiz’in kadınlara karşı davranışı
Yazar aGRaSif

Cahiliye devrinde kadınlar, hanımlık haysiyetini rencide eden, insanlık dışı muamele görüyorlardı. Fahişe olurlar endişesiyle kız çocukları, merhametsizce toprağa diri diri gömülüyordu. Kadın ve kızlari bir eğlence aleti gibi görülerek aşağılanıyordu.

İşte Rasulullah Efendimiz, böyle bir toplum içinde, Cenab-ı Hak’ın emir ve talimatları istikametinde bir hanımlar hukuku tesis etti. Kadın, toplumda iffet ve faziletin timsali oldu. Annelik müessesesi, şeref buldu.

”Cennet annelerin ayakları altındadır’‘ hadisi şerifindeki iltifa-ı Muhammediye ile de kadın layık olduğu yere kavuştu. Yine Rasulullah Efendimiz şöyle buyurdular;

” İki zayıf kimsenin, yani yetimle kadının hakkını zayi etmekten herkesi şiddetle sakındırıyorum.”

” Bir mümin hanımına buğzetmesin. Onun bir huyunu beğenmezse, bir başka huyunu beğenir.”

Çünkü hakikatte kadın, buğza müstahak bir dikenlik değil, aşk ve muhabbete layık bir gülistandır. Ona dair sevgi de bizzat Allah tarafından bahşedilmiştir. Nitekim Hz. Muhammed bu hususta şöyle buyurmuşlardır;

”Bana dünyanızdan, (saliha) kadın ve güzel oku sevdirildi, namaz gözümün nuru kılındı.”

Bu beyan, saliha kadının Hak katındaki ulvi mevkini göstermektedir. Yani saliha kadını Cenab-ı Hak sevmiştir, Rasul’üne sevdirmiştir. Bu sebeple kadının Hz. Peygamber’e sevdirilmesi hususu, gaflet gözüyle değerlendirilmemelidir. Zira bu sevgi, Allah’ın fıtrata koyduğu ve ancak ilahi sevgiye amade bir muhabbet basamağıdır. Dolayısıyla asla kadına karşı süfli bir düşkünlük değil, aksine onlara hak ettikleri ulvi değeri vemektedir. İnsanlık tarihinde kadın, böyle yüksek bir kıymete, ancak İslam’ın yüce ikliminde nail olmuştur. İslam dışında kadına değer verdiğini iddia eden bütün sistemler, ona sadece bir vitrin malzemesi olarak kıymet vermekte, arka planda ise kadını ancak ekonomik ve nefsani bir meta olarak kullanıp ezmekte ve tüketmektedie. Bu itibarla günümüzde de kadına bakış açısı islam’ın ulvi zemininde ele alınmalı ve gerçek mecrasına oturtulmalıdır.

Kadın ve erkek ilk yaratıldığı andan itibaren birbirini tamalayan iki engin alemdir. Ancak bu tamamlamada kadına Hak tarafından daha tesirli bir rol verilmiştir.  Öyle ki, toplumları berbat eden de abad eden de kadındır. Bu itibarla İslam nazarında toplumu abad eden kadını yetiştirmek yüce bir ideal olmuş ve hadis-i şerifte şöyle buyrulmuştur:

” Her kim üç kız çocuğunu veya kız kardeşlerini himaye edip büyütür, güzelc eterbiye eder, evlendirir ve onlara lütuf ve iyiliklerini devam ettirirse o kimse cennetliktir’

” Dünya geçici bir faydadan ibarettir. Onun fayda sağlayan en hayırlı varlığı, dindar saliha bir kadındır.”

Kadınlara iyi davranmanın ehemmiyetini vurgulamak üzere de şöyle buyurmuştur;

” Müminlerin iman bakımından en mükemmeli, ahlakı en iyi olandır. Sizin en hayırlılarınız da, kadınlarına karşı en hayırlı olanlarınızdır.”

Hazret-i Aişe validemiz;

”Rasulullah hanımlarıyla baş başa kalınca insanların en ymuşağı ve en güler yüzlüsü olurdu.” demiştir. Allah Rasulu, sadece kendi akrabalarına değil, bütün kadınlara en güzel şekilde muamele etmiş, haklarını korumuş, meseleleriyle ilgilenmiştir, ümmetine de böyle davranmalarını emretmiştir.

Nitekim bir seyahette Enceşe adlı bir hizmetçi, nağmeli şiirler okuyarak develeri hızlandırmıştı. Peygamber Efendimiz, hızlanan develerin üstündeki hanımların incinebilecğini düşünerek, şöyle bir ifadede bulundu;

” Ey Enceşe! Dikkat et, kristaller kırılmasın.”

Hal böyleyken kadınları sadece bir zevk vasitası olarak görmek, onu nefsani arzu ve heveslerin metaı olaak telakki etmek ve onun sadece cismani özelliğiyle alakadar olmak, büyük bir sefalettir. Allah’ın kadına verdiği yüksek hususiyetlere karşı körlüktür.

Kadın toplumun gerçek mimarı olarak yetiştirilmelidir. Bizleri bir süre karnında, sonra kollarında, ölünceye kadar da kalplerinde taşıyan böyle gerçek annelere sevgi ve saygı hususunda onlara denk olacak başka bir varlık yaratılmamıştır. Kendisini ailesine hasreden vefakar anne, engin bir sevgiye, büyük bir saygıya, ömürlük bir teşekküre layıktır.

Kimler Neler Demiş?

1 Yorum - "Peygamber Efendimiz’in kadınlara karşı davranışı"

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
Nadire
Ziyaretçi
Nadire

” toplumları berbat,abad eden kadın ” ne saçma yorumunuz var…toplumu berbat eden insanların evrensel adalet,ahlak,vicdan kurallarına uymamasıdır…dünya hayatı iki cins içinde sınav yeridir… Sizin bu bakış açınız yüzünden binlerce kadın zulme uğruyor…Allah a havale ediyoruz….😠