Nikah duası

Nikah duası
Yazar aGRaSif

Nikah kıyan hoca evlenenleri ve onlara şahitlik edecek iki erkek veya iki kadını huzuruna alır ve her konuda anlaştıklarını tespit ettikten sonra Tevbe-istiğfar duası yapar daha sonrada şu duayı okur.

Elhamdulillahillezi zevvecel-ervahe bil eşbahi ve ahellennikahe ve harremessifahe vesselatu vesselamu ala resulina Muhammedinillezi beyyenel-harame velmübahe ve ala alhi ve eshabillezinehüm ehlüsselahi vel-felahi.Eüzu billahi mineşşeydanirracim Bismillahirrahmanirrahim Ve enkihül-eyama minküm vessalihine min-ibadiküm ve imaiküm inyekünü fukerae yuğnihümüllahu min fadlih vallahu vasiun alim Sadakallahulaziim. Kale rasülullahi sallallahu aleyhi vesellem ennikahu senneti femen rağibe an sünneti feleyse anni sadaka Rasulullah.

Bu duayı okuduktan sonra önce kıza sorar eş olarak kabul edip etmediğini sonra erkeğe sorar daha sonrada şahitlere şahitlik edip etmediklerini sorar,(üç defa sorulması sünnettir) ve ellerini açıp şu duayı yapar:

Ey Rabbim! seninde gördüğün üzre bu iki genci senin ilahi emrine uyarak nikahladık kabul eyle, yuvalarını mutlu eyle,zürriyetlerinden gelecek olanları anne ve babalarına,milletine itaat edenlerden eyle,ömürlerine bereket,bedenlerine sağlık, rızıklarına bolluk bereket eyle, çocuklarına sağlık ihsan eyle.AMİN

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
wpDiscuz