Kureyş Suresi

Kureyş Suresi
Yazar aGRaSif

Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym. Li iylâafi kurayşin. İlâafihim rihleteş şitâaaai vessayf. Fel ya’büdüü rabbehâazel beyt. Ellezii et ‘amehüm min cuuın ve âmene hüm min havf

Türkçe Meali: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Kureyş’e kolaylaştırıldığı, Evet, kış ve yaz seyahatleri onlara kolaylaştırıldığı için, Onlar, şu evin Rabbine kulluk etsinlerki, Kendilerini açlıktan doyuran ve her çeşit korkudan emin kıldı.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar