Köroğlu kimdir? Köroğlu efsanesi

Köroğlu kimdir? Köroğlu efsanesi
Yazar aGRaSif

Anadolunun en bilinen efsanelerinden biri olan Köroğlu destanı 16. yüzyılda yaşayan Ruşen Ali’nin dilden dile anlatılan efsanevi hayatını konu alır.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesinde geçen hikayeye göre Ruşen Ali’nin babası Bolu beyinin yaveridir. Bir gün Bolu beyi Ruşen Ali’nin babası Yusuf’tan çok güzel bir at ister.

Bunun üzerine Yusuf araştırır ve ileride çok güzel at olacağına inandığı iki zayıf tay ile Bolu beyinin karşısına çıkar. Bu duruma çok kızan Bolu beyi Yusuf’un gözlerini mimletir ve Yusuf kör olur. Köroğlu’nun adıda buradan gelir. Babasının intikamını almaya gelen Köroğulu ise dağlara çıkar ve Bolu beyinin zalimliklerine ve haksızlıklarına karşı mücadele eder. Kullandığı yöntemler her ne kadar örnek alınacak davranışlar olmasada halk için hala bir özgürlük sembolüdür. Hikaysi yıllar boyunca dilden dile anlatılarak bir destana dönüşür.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar