İslamiyette kurban, kurbanın hükmü

İslamiyette kurban, kurbanın hükmü
Yazar aGRaSif

Kurban ibadet niyetli ile belirli vakitte, belirli nitelikleri taşıyan hayvanı kesmektir. Buna Uhdiyye denir. Kurban, mali ibadetlerden birisidir. Bu, Cenab-ı Hakk’ın ihsan buyurduğu varlığa şükran borcudur.

Kurban ibadetinin tarihi çok eskidir. Bugünkü şekliyle  İbrahim (as) dayanır. Hz. İbrahim, bir oğlu olursa Allah yolunda onu kurban edeceğini adamıştı. Aradan uzun bir zaman geçtikten sonra oğulları olmuş, ama, o adağını  unutmuştu. Rüyada kendisini, oğlunu kurban edeceğini anlamıştı. Konuyu oğlu İsmail’e açmış, oğlu büyük teslimiyet göstermişti. Bunun üzerine adağını yerine getirmek için onu kesmeye teşebbüs etmişti, ancak Allah Teala, onun bu bağlılığına karşılık Hz. İsmail yerine bir koyun kurban edebileceğini Cebrail vasıtasıyla kendisine bildirmiştir.

Konu ile ilgili Kuran’da şöyle buyurmuştur:

” (Hz. İsmail) babası(İbrahim )  ile beraber yürüyüp gezecek çağa gelince,

– ”Yavrucuğum, rüyamda seni boğazladığımı görüyorum, bir düşün ne dersin, dedi,

-” Babacığım, emrolduğun şeyi yap, inşallah beni sabredenlerden bulursun, dedi.

Her ikiside teslim olup (babası oğlunu) alnı üzerine yatırınca,

– ”Ey İbrahim, rüyayı doğruladın. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü bu, gerçekten çok açık bir imtihandır, dedik.

Biz, oğlunun yerine ona büyük bir kurbanlık fidye verdik. Geride gelecekler arasında ona iyi bir ün bıraktık. ”İbrahim’e selam’ dedik. Biz muhsinleri böyle mükafatlandırırız. Çünkü, onlar bizim mümin kullarımızdandır. (37/ Saffat, 102-111)

İşte kurban, Hz. İbrahimden sünnet olarak bize intikal etmiştir. Kurban, insanın Allah’a yaklaşmasına vesile olan bir ibadettir. Kurban kelimesinde bu mana vardır. İnsan görevini yerien getirmekle, Allah’a ve O’nun emirlerine olan bağlılığını, gerektiğinde O’nun rızasını kazanmak için her fedakarlığa hazır oldupğunu göstermiş olur.

Peygamber Efendimizin;

”Kimin hali vakti yerinde olur da kurban kezmezse namazgahımıza yaklaşmasın’‘ hadisindeki ağır uyarıdır. Böyle bir uyarı ancak vacib olan bir ibadetin terki için yapılır. Yani kurban vacib olmasaydı, onu terk eden için Peygamber Efendimiz böyle buyurmazdı.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar