Hz. Muhammed Efendimizin Fakirlere Davranışı

Hz. Muhammed Efendimizin Fakirlere Davranışı
Yazar aGRaSif

Peygamber Efendimiz (s.a.v); Fakir, yetim, kimsesiz ve dullara şefkat ve yakınlığı ile tanınırdı. Köle, hizmetçi ve fakirlerin arasına girerek onlarla sohbet eder, davetlerine ,cabet buyurur, hastalarını ziyaret eder ve cenazelerine katılırdı. O’nun, Allah ve Rasulu’ne samimiyetle bağlı siyahi bir köleye gösterdiği ihtimama, Ensar ve Muhacirlerin ileri gelenleri gıpta etmişlerdi.

Köleler, kendisini arpa ekmeğine bile davet etseler, Efendimiz (s.a.v) bunu memnuniyetle kabul eder,onların sıkıntılarıyla alakadar olur, meselelerini hallederdi.

Abbad Bin Şurahbil şöyle anlatır:

”Bir zamanlar fakir düşmüştüm. Bunun üzerine Medine bahçelerinden birine girdim. Başak ovup hem yem yedim hem de torbama aldım. Derken bahçe sahibi geldi beni yakaladı, dövdü, torbamı elimden aldı ve Rasulullah’a götürüp şikayet ett, Allah Rasulu, bahçe sahibine (benim halimi kastederek):

”- Cahilken öğretmedin, açken doyurmadın” buyurdu. Sonra bahçe sahibine torbamı iade etmesini söyledi. Daha sonra Rasulullah, bana bir miktar yiyecek verdi. (Ebu Davud, Cihad, 85/2620-2621; Nesai, Kudat,21)

İslamın gayesi, suçlu kimseleri kaybetmek değil kazanmaktır. Onları ıslah ederek fazilet sahibi müminler haline getirmektir. Bunun için de suça sürüklenen kişi cahilse ona öncelikle tebliğ zaruridir. Zira müslümanlar, cahili haramdan sakındırmak için ona hakkı ve hayrı öğretmekle mükelleftirler. Ayrıca açlık ve yokluk gafil insanı çaresizlik içinde harama el uzatmaya zorlayabilir. Bu sebeple açları doyurmak, yoksulları koruyup kollamak ta en mühim vazifelerimizdendir.

Rafi bin Amr, şu hadiseyi nakleder:

‘Ben çocukken Ensar’ın hurma ağaçlarını taşlardım. Bu sebeple beni Peygamber Efendimize götürdüler. Allah Rasulu bana:

”- Yavrucuğum! Hurma ağaçlarını niçin taşlıyorsu” diye sordu. Bende:

”- Ya Rasulullah! Açtım yemek için taşladım’ dedim. O’da :

”- Bir daha taşlama. Altlarına düşenlerden al ye” buyurdu ve başımı sıvazladı. Daha sonra da:

”- Allah’ım! O’nun karnını doyur!” diye benim için dua etti.(Ebu Davud, Cihad, 85/2622)

 

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
wpDiscuz