Haçkalı Hoca kimdir?

Haçkalı Hoca kimdir?
Yazar aGRaSif

Haçkalı hoca son devir Trabzon evliyalarındandır. Tasavvuf ehli meşhur zattır, bazıları onun ilminin olmadığını sadece manevi ruhaniyeti güçlü halk tipi bir veli olduğunu söylerler fakat yapılan araştırmalarda Gülbahar hatun medresesinde ilim tahsil ettiği tesbit edilmiştir. Haçkalı babanın asıl adı Mustafa Tarhan dır. Beyaz hoca, büyük hoca ve haçkalı baba diye anılmaktadır.

Kadiri tarikatına mensup Kardeniz evliyalarındandır. 18 yaşında veli olduğu söylenmekte, bir çok keramet ve menkibeleri bilinmektedir. Aslen Çaykaralı bir aileye mensup olan hoca Çaykara nın Ogene köyündendir.Babası Haçka da imam olması nedeniyle 1864 de Haçkada doğmuş, 85 yıl hayat sürerek 1949 da yine Haçka da vefat etmiştir. Kabri, türbesi, camisi Düzköy (Haçka) yaylasındadır.

Haçkalı hoca efendinin annesi Hatice hanım, babası İbrahim efendi, dedesi Buharalı Kuttubzaman Molla Hasan efendidir.Oda babası gibi imamdı, Mekke den Buhara ya, Buhara dan Gümüşhane ye oradanda Çaykara Ogene köyüne İslamı tebliğ için gelmiştir.Selçuklu eşrafından bir aileye mensuptur.
Bir hocasıda Boztepede Evran dedenin ayak ucunda yatan Akçaabatlı veli Hakkı babadır. Haçkalı hocanın hayatı islamiyete hizmetle geçmiştir, menkibeleri hala dilden dile dolaşmaktadır.

Sivas kongresine katılan Beşikdüzülü Abdul Hasib Ataman Haçkalı hoca efendiyi orada gördüğünüsöylemiştir. Bir çoklarıda Haçkalı babayı Kurtuluş savaşında gördüklerini söylemişlerdir.
Mustafa Kemal Atatürk’ün “gerçek evliya” diyerek övdüğü büyüklerdendir.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar