Fatiha Suresi

Fatiha Suresi
Yazar aGRaSif

Bismil -lâ-hir- Rahmân-ir’Rahıym El-hamdü lillahi Rabbil-âlemiyn. Er’Rahmânir-Rahiym. Mâliki Yevmiddiyn Iyyâake-nâbüdü ve iyyâakenesteiyn. İhdinassırâtal-müstekıym Sıraatalleziyne-en’amte aleyhim, gayril mağdubi aleyhim ve leddâlliyn. Amin.

Türkçe Meali: Rahmân ve rahîm olan Allah’ın adıyla. Hamd, âlemlerin Rabbi Allah’a mahsustur.O, rahmândır ve rahîmdir. Ceza gününün mâlikidir. Ancak sana kulluk ederiz ve yalnız senden medet umarız. Bize doğru yolu göster. Kendilerine lütuf ve ikramda bulunduğun kimselerin yolunu; gazaba uğramışların ve sapmışların yolunu değil!


Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
wpDiscuz