Fatih Sultan Mehmet’in İstanbulu Fethinin Yıl dönümü (1453)

Fatih Sultan Mehmet’in İstanbulu Fethinin Yıl dönümü (1453)
Yazar aGRaSif

Osmanlı Devleti’nin en büyük padişahlarından biri olan fatih sultan mehmet, 29 Mayıs 1453 tarihinde İstanbul’u almış ve bu fetihle 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu’na son vermiştir. Bizans İmparatorluğuna başkentlik yapan İstanbul , artık Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti olmuş, aynı zamanda bu büyük zafer II.Mehmet’in Fatih ünvanıyla onurlandırılmasına sebep olmuştur. İstanbul fethi, çöken Bizans İmparatorluğunun ardından Orta Çağın kapanıp Yeni Çağın başladığı bir zafer olmuştur.

II. Mehmet, Avrupa ve Asya’yı birleştiren kültür merkezi İstanbul’u almadan, Osmanlı egemenliğinin fazla genişleyemeyeceğini düşünüyordu. Bunu gerçekletirmedikçe de Rumeli ve Anadolu topraklarını birleştirmesi mümkün görünmüyordu. Bu düşüncesi devşirme kökenli paşalarca desteklenirken, Sadrazam Çandarlı Halil Paşa’nın başını çektiği Türk yöneticilerce bunun bir girişime dönüşmesi engelleniyordu. Çandarlı düşüncesinde olanlar, yeni bir Haçlı seferine yol açacağı düşüncesiyle Bizans’ın başkentinin alınmasına şiddetle karşı çıkıyorlardı. Bu tutumları II.Mehmet’ te ihanet kuşkusu uyandırıyor , Türk beylerinin yönetimdeki sonlarını da hazırlıyordu.

Ön hazırlık:

II. Mehmet, bütün bu gelişmelere karşın, İstanbul’un fethine ön hazırlık olarak, İstanbul Boğazı’nı denetim altında tutmak amacıyla Rumelihisarı’nı inşa ettirdi. Yeni bir donanma kurarak, İstanbul’un yüksek ve kalın surlarını yıkmak amacı ile geniş çaplı toplar döktürdü. Edirne ve Konstantinopolis (İstanbul) arasındaki yol düzenlendi ve topların geçebileceği kaliteye yükseltildi. II. Mehmed’in tasarlamış olduğu aşırtma gülleleri yapıldı. 1453 yılına girildiğinde, İstanbul’un fethi için bütün hazırlıkları tamamlamış bulunuyordu.

İstanbul’un Fethi:

II. Mehmet, İstanbul’u 6 Nisan’da kuşattı ve şehrin surlarını altı gün boyunca topçu ateşine tutturdu. Osmanlı gemileri, kuşatmanın 18. gününde Haliç’e girmeyi başardı. İstanbul’un fethinin siyasi açıdan bir hata olduğunu savunan Çandarlı Halil Paşa’nın bu tutumunu sürdürmesi üzerine, II.Mehmet, Zağanos Paşa’yı son saldırının hazırlıklarını yapmakla görevlendirdi. Genel saldırının komutasını doğruudan üstlenen II.Mehmet, 29 Mayıs 1453′ te İstanbul’u ele geçirdi. Osmanlı tarihinde önemli bir dönüm noktası olan bu olaydan sonra II.Mehmet ‘Fatih’ unvanıyla anılmaya başlandı. Bazı tarihçiler bu fethin Ortaçağ’ı sona erdirerek yeni bir çağı başlattığını kabul ettiklerinden, Fatih’i ‘çağ açan hükümdar’ olarak tanımlarlar.

Fatih, şehre girer girmez Ayasofya’ya giderek burayı camiye çevirdi. Daha sonra İstanbul’u Osmanlı İmparatorluğu’nun başkenti ilan etti. Şehrin nüfusunu artırmak için çeşitli Hırıstiyan ve Müslüman toplulukları İstanbul’a yerleştirdi. Rum Patrikhanesi’nin yeniden açılmasına, Yahudi Hahambaşılığı’nın ve Ermeni Patrikliği’nin kurulmasına izin verdi. İstanbul’un çeşitli semtlerinde cami, medrese, vakıf ve çarşılar inşa ederek şehri bayındır hale getirdi.

istanbulun fethi, Osmanlı tarihinde bir dönüm noktası oldu. Fetih öncesinde Bizans ile muhtelemen ilişki kurmuş olan Çandarlı Halil Paşa ise, 31 Mayıs’ta Yedikule zindanına atıldı; 19 Temmuz’da da idam edildi. Fatih Türk kökenlileri yönetimden uzaklaştırarak mallarına el koydu. Devletin kilit noktalarına ağırlıklı olarak devşirmeleri yerleştirdi. Eski İslam İmparatorluğu toprakları Mısır’da Memlüklerin, İran’da Timurluların elinde olduğu halde, Fatih İslam dünyasınının en büyük hükümdarı durumuna geldi. İstanbul’u iktisadi, siyasi ve kültür merkezine dönüştürmek iç.in harekete geçti; tüccarları şehre çekmek amacıyla vergi muafiyeti getirdi, tüccar ve zanaatkarlara ayrıcalıklar tanıdı. Bir kaynağa göre Fatih’in ölümünden üç yıl önce, 1478’de İstanbul ve Galata’da 16 324 ev ve 3 927 dükkan vardı. İstanbul gelişmesini hızlı sürdürerek 50 yıl sonra Avrupa’nın en büyük şehri oldu.

Google Aramaları: istanbul fetih tarihi, istanbul fethinin yıl dönümü, konstantinopolis fetih, 1453 fetih

Kimler Neler Demiş?

1 Yorum - "Fatih Sultan Mehmet’in İstanbulu Fethinin Yıl dönümü (1453)"

avatar
Sıralama:   En Yeniler | Eskiler | Beğenilenler
hasta yatağı
Ziyaretçi
hasta yatağı

Fatih Sultan Mehmet Han HZ. bana göre gelmiş geçmiş tüm liderlik vasıflarının zirvesine ulaşmış bir önderdir. mekanın cennet olsun.