Ala Suresi

Ala Suresi
Yazar aGRaSif

1- Sebbihısme rabbikel’a’la.

2- Elleziy haleka fesevva.

3- Velleziy kaddere feheda.

4- Velleziy ahrecelmer’a.

5- Fece’alehu ğusaen ahva.

6- Senukriüke fela tensa.

7- İlla ma şaallahü innehu ya’lemülcehre ve ma yahfa.

8- Ve nüyessirüke lilyüsra.

9- Fezekkir in nefe’atizzikra.

10- Seyezzekkerü men yahşa.

11- Ve yetecennebühel’eşka.

12- Elleziy yaslennarelkübra.

13- Sümme la yemütü fiyha ve la yahya.

14- Kad efleha men tezekka.

15- Ve zekeresme rabbihi fesalla.

16- Bel tü’sirunelhayateddünya.

17- Vel’ahıretü hayrün ve ebka.

18- İnne haza lefissuhufel’ula.

19- Suhufi ibrahiyme ve musa.

Türkçe Meali:

1-  Yüce Rabbinin adını tespih et.

2- O, yaratıp şekillendiren, âhenk veren ve düzene koyandır.

3- O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

4/5- O, yeşil bitki örtüsünü çıkaran, sonra da onları çürüyüp kararmış çörçöpe çevirendir.

6- Sana Kur’an’ı okutacağız ve sen onu unutmayacaksın.

7- Ancak Allah’ın dilediği başka. Şüphesiz O, açık olanı da bilir, gizliyi de.

8- Biz seni en kolay olana kolayca ileteceğiz.

9- O halde, eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver.

10- Allah’a karşı derin saygı duyarak ondan korkan öğüt alacaktır.

11/12- En büyük ateşe girecek olan en bedbaht kimse (kâfir) ise, öğüt almaktan kaçınır.

13- Sonra orada ne ölür (kurtulur), ne de (rahat bir hayat) yaşar.

14/15- Arınan ve Rabbinin adını anıp, namaz kılan kimse mutlaka kurtuluşa erer.

16- Fakat sizler dünya hayatını tercih ediyorsunuz.

17- Oysa âhiret, daha hayırlı ve süreklidir.

18/19- Şüphesiz bu hükümler ilk sayfalarda, İbrahim ve Mûsâ’nın sayfalarında da vardır.

Kimler Neler Demiş?

İlk Yorum Hakkı Senin!

avatar
wpDiscuz